За Петя Петрова
За Петя Петрова

Петя Петрова е родител и професионалист с ръководен опит в образователната система на България. 

 

Като човек, преодолял тревожно разстройство, тя пише книгата „Другото лице на паниката“ през 2011 година, за да помогне на други като нея. Междувременно работи активно в посока превенция на тревожните разстройства, като скоро осъзнава, че за да се повлияе пандемията от тревожни разстройства, най-важно е да се работи с децата от ранна детска възраст. След задълбочено проучване на различни образователни системи, тя открива, че въвеждането на социално-емоционално изучаване в училище, практикуване на осъзнатост и благодарност могат да повлияят този бум от тревожни разстройства.

 

Няколко години е начело на Частно основно училище "Мария Монтесори" в град Добрич. В този период, заедно с екипа си, успява да въведе  предмет „Готови за живота“, който е одобрен от МОН, като задължителен предмет за учениците в 1. и 2. Клас.

 

След като вижда отзвука при родителите и резултатите при децата, тя решава, че е важно подобно обучение да бъде въведено във всички училища в България. Затова създава издателство „Израстване“ и започва да пише детски истории от поредица „Готови за живота“, които ще бъдат част от бъдещо учебно помагало, което тя и издателство „Израстване“ ще предложат на МОН за одобрение.

 

Всяка написана от нея детска история цели развиването на конкретно умение от спектъра на социално-емоционалните компетенции.

 

Доказано е, че децата учат нови неща най-добре през историите, като новото знание е важно да бъде представено в подходящата детска възраст.

 

Петя Петрова е автор на „Другото лице на паниката“ – книга за самопомощ за хора, които страдат от паническо разстройство. С предговор от Орлин Баев.

 

Тя е основател на общността „Бялата лястовица“ – в помощ на хора страдащи от паническо разстройство;  https://whiteswallow.wixsite.com/heal-anxiety;

 

Петя Петрова участва като лектор 3 години в Националната конференция за социално-емоционално изучаване в България, организирана от FUNтазия.

 

Преминала е три обучения в Mindful Schools, the USA за практикуване на осъзнатост в класната стая.

Mindfulness - fundamentals  - Mindful Schools, the USA

Mindfulness in the classroom - Mindful Schools, the USA

Mindfulness communication- Mindful Schools, the USA

 

Certified Story Exchange Facilitator - Narrative4

 

Множество други обучения, като:

Certified Assertiveness Coach – Hay House, Inc.;

Certified Group Life Coach – Transformation Services, Inc.

 

#детскакнига #детскикниги #детскиистории #детскоразвитие #приказки

Петя Петрова автор на детски книжки и създател на издателство „Израстване”

-- -->