Мисия, визия, ценности на издателство „Израстване“
Мисия, визия, ценности на издателство „Израстване“

Издателство "Израстване" е издателство за деца, родители и учители.

 

Децата учат нови неща най-добре чрез разказването на история. Затова и издаваме детски истории, които предоставят конкретни, практически инструменти на децата, с които те да посрещат предизвикателствата през целия си живот.

 

Родители и учители са най-важните хора в живота на децата. Ние, възрастните, имаме отговорността да предоставим необходимите инструменти на децата си и да ги научим на важните неща от Живота, за да бъдат те подготвени по най-добрия начин за него. Нещата, които, за съжаление, все още не се учат в училище.

 

Издателство "Израстване" се фокусира върху създаване на ресурси за развиване на социално-емоционални компетенции, нагласа за израстване (growth mindset) и позитивно отношение към Живота.

 

Предлаганите ресурси могат да се използват както в семейството, така и в училище.

 

МИСИЯ: Издателство "Израстване" предоставя необходимите инструменти – разбираеми, поднесени по атрактивен начин, съвременни и адаптирани за нуждите на българското семейство, училище и общество, на всеки родител, на всеки учител, на всеки човек, желаещ да подготвя децата си за живота.


ВИЗИЯ: Разработваните ресурси да влязат в българското семейство и училище и чрез тях да да се подобрява емоционалният климат в семейството, детската градина и училището, което да рефлектира в промяна в българското общество към добро.

 

ЦЕННОСТИ: Коректност, отговорност, експертиза, достъпност, с фокус върху практиката, детайлите и реалното приложение на наученото в живота.

 

ВЯРВАНИЯ: За да има промяна към по-добро в обществото ни, е необходимо да започнем работа с най-малките – децата. Важно е паралелно с тях да се обучават и възрастните в живота им, защото децата, така или иначе, ще ни последват – каквото и да направим. Не е от значение какво казваме, а какво правим. Личният пример е най-добрият учител! Децата имат право възрастните в живота им да ги подкрепят в тяхното личностно израстване, за съзнателния им Живот на възрастни, като им предоставят подходящите инструменти и знания в подходящата за тях възраст.

 

-- -->